Szukaj na stronie

Jeżdżę z głową

Umiem pływać

6-latek w szkole

Wejścia na stronę

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj21
mod_vvisit_counterWczoraj96
mod_vvisit_counterObecny tydzień254
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień588
mod_vvisit_counterObecny miesiąc1990
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc4197
mod_vvisit_counterOgólnie201540
Wymagania edukacyjne z plastyki – kl. 6 Drukuj

Wymagania edukacyjne z plastyki – kl. 6

Aby uzyskać stopień:

  • dopuszczający – uczeń powinien być przygotowany do większości lekcji ( przynosić potrzebne materiały ) oraz z pomocą nauczyciela wykonywać  proste ćwiczenia, uczestniczyć w zajęciach. Wyjaśnia najważniejsze terminy: rzeźba, architektura, zabytek, wzornictwo przemysłowe, rzemiosło artystyczne, skansen, fotografik, fotokolaż.

  • dostateczny -  uczeń powinien przyswoić podstawowe wiadomości – podaje cechy różnych rodzajów rzeźb, wymienia rodzaje architektury ze względu na jej funkcje, wyjaśnia termin:  funkcjonalność przedmiotów, wymienia narzędzia wykorzystywane w fotografii dawniej i dziś . Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe ćwiczenia, a także współpracować w grupie i podejmować próby samodzielnej twórczości plastycznej. Umie wymienić nazwiska kilku wybitnych twórców.

  • dobry – uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na lekcję potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach Świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też nazwiska kilku wybitnych artystów. Samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.

  • bardzo dobry – uczeń powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i potrafi dobrać technikę do tematu pracy. Podaje nazwiska wybitnych artystów. Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.

  • celujący – uczeń powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a także wykazywać dużą znajomość treści pozaprogramowych oraz zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach indywidualnych i grupowych. Ponadto bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi. Potrafi wymienić kilku wybitnych twórców oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje dzieła sztuki i uzasadnia ich wartość artystyczną.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business web hosting freelance Valid XHTML and CSS.