Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Aktywna Tablica

Laboratoria Przyszłości


W związku z otrzymaniem od Państwa wsparcia finansowego na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży - Laboratoria Przyszłości publikujemy Zapytanie ofertowe.

Potencjalnych oferentów zobowiązujemy do dokładnego zapoznania się z pełną dokumentacją zamieszczoną poniżej.

 

PLIKI DO POPBRANIA: Zapytanie ofertowe - Laboratoria Przyszłości.

Głosowanie na najciekawszą inicjatywę realizowaną w ramach projektu Małopolska Lokalnie 2021


Zachęcamy wszystkich do głosowania na projekt realizowany w naszej szkole: "Kreatywna Akademia Młodego Technika. Warunkiem skutecznego oddania głosu na stronie Konkursu jest posiadanie aktywnego adresu email i potwierdzenie oddania głosu poprzez  link aktywacyjny przesłany na podany adres email. Można głosować wiele razy, z tym zastrzeżeniem, że nie więcej niż jeden głos dziennie.

GŁOSOWANIE TRWA DO 6.12.2021 r.

 

LINK DO GŁOSOWANIA: https://malopolskalokalnie.pl/kreatywna-akademia-mlodego-technika/

 

 

Ogólnopolski Projekt „EKO – SZKOŁA”


W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie „EKO – SZKOŁA”.

EKO SZKOŁA -plakat 

„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki realizowane przez szkoły podstawowe Gminy Nowy Targ


W ramach tego projektu szkoły Gminy Nowy Targ otrzymują środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

•            jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

•            dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,

•            trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W 2021 roku szkoły podstawowe Gminy Nowy Targ otrzymały wsparcie na łączną kwotę 150 525,00 zł. Wkład własny rodziców to kwota 37 632,00 zł

Szkoły Gminy Nowy Targ realizujące przedsięwzięcie w 2021 roku:

•            SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W GRONKOWIE

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W HARKLOWEJ                                                       

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W KLIKUSZOWEJ                                                     

•            SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KINGI W KNUROWIE                      

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAUSZOWIE IM. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W KREMPACHACH                                   

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W LASKU                                                    

•            SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W LUDŹMIERZU             

•            SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA W ŁOPUSZNEJ

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W MORAWCZYNIE                                   

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIDOWEJ                                            

•            SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. ANDRZEJA WAKSMUNDZKIEGO W OSTROWSKU

•            SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERSKICH DZIECI WARSZAWY W PYZÓWCE

•            SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ROGOŹNIKU

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W SZLEMBARKU                                                     

•            SZKOŁA PODSTAWOWA W WAKSMUNDZIE                                   

Termin realizacji: do 15.12.2021 r.

 

Logo Poznaj Polskę i Ministerstwa Edukacji i Nauki

Bezpłatne badanie poziomu glukozy we krwi u dzieci


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Nowy Targ Sp.J., z siedzibą  w Ludźmierzu oraz Gmina Nowy Targ są organizatorami akcji w ramach profilaktyki zdrowia, polegającej na badaniu poziomu glukozy we krwi u dzieci uczęszczających do klas od 0 do VIII w szkołach podstawowych. Badaniem zostanie objętych około 2 500 dzieci i młodzieży.

Działania te spowodowane są obserwacją zwiększonej zachorowalności na cukrzycę typu I u dzieci i młodzieży.

Będzie ono przeprowadzone przez pielęgniarki szkolne w gabinetach we wszystkich placówkach szkolnych na terenie Gminy Nowy Targ. Badanie polega na nakłuciu palca i pobraniu kropli krwi. Odbywać się ono będzie w godzinach porannych, podczas pierwszych lekcji w szkole.

Rodzic ma prawo uczestniczyć przy przeprowadzeniu badania.

Harmonogram przeprowadzenia badań będzie ustalany z dyrektorem szkoły z tygodniowym wyprzedzeniem.

Akcja profilaktyczna jest całkowicie bezpłatna i jest finansowana ze środków NZOZ w Gminie Nowy Targ z siedzibą w Ludźmierzu, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Nowy Targ.

Termin akcji profilaktycznej: listopad – grudzień 2021 r.

 

PLAKAT BADANIE GLUKOZY

 

Sprawozdanie Rady Rodziców


Sprawozdanie finansowe RR za 2020 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021 informacja szkoły


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego